Nieuw erfrecht

Vanaf 1 september 2018 gaat de aangepaste wetgeving rond erfrecht in voege.

Er is een wijziging van de reserve van de kinderen en de ouders


Wijziging reserve kinderen

De belangrijkste aanpassing is dat je zelf meer kan beslissen wat er met je erfenis gebeurt. De wettelijke reserve is het deel van je erfenis waar je zelf niet over kan beslissen wat er mee gebeurt. Dit deel verkleint en het beschikbare deel vergroot. Met de nieuwe wet kan je via een testament dus een groter stuk vrij aan iemand toekennen.

Voor wie 1 kind heeft verandert er niets.

Voor wie 2 kinderen heeft kan tot 1 september 2018 slechts 1/3 van zijn vermogen vrij verdelen want 2/3 van zijn vermogen behoort tot de wettelijke reserve. (1/3 voor elk kind).
Vanaf 1 september wordt 1/2 van zijn vermogen vrij te verdelen en zo verkleint dus het reservataire naar 1/2 van het vermogen.

Bij meer dan 2 kinderen blijft de wettelijke reserve ½ van het vermogen en het beschikbare deel ook 1/2.

Wijziging reserve ouders

Uw beide ouders hebben elk een reserve van 1/4 van uw vermogen indien u overlijdt zonder nakomelingen na te laten.

Vanaf 1 september 2018 wordt de reserve van de ouders wordt afgeschaft: indien je geen kinderen hebt, zullen je ouders in principe een deel van de nalatenschap erven. Voortaan kan je beslissen om hen dit recht te ontnemen en al je goederen aan iemand anders na te laten. Voorbeeld: je bent feitelijk samenwonend zonder kinderen dan kan je al je goederen aan je partner nalaten indien je dit wenst.

Meer info vindt u op:

https://www.notaris.be/erven-schenken/brochures/downloads/89

Peeraer uitvaartzorg