Regelgeving in verband met het coronavirus

Vanaf 1 september zijn er geen beperkingen meer op uitvaarten in kerken en aula's. De mondmaskerplicht blijft behouden.


Ook zijn er geen beperkingen meer op koffietafels. Wel zal de mondmaskerplicht bij verplaatsingen blijven gelden.


Het dragen van een mondmasker en het respecteren van veilige afstand van anderhalve meter blijven belangrijke instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Daarom is het dragen van een mondmasker verplicht tijdens:

- De plechtigheden in aula’s, kerken en crematoria
- Het bezoek aan de winkel
- De fysieke regelingen
- De begroetingen
- Verplaatsingen tijdens de koffietafel


Bij het binnenkomen van de aula of kerk moeten de handen gereinigd worden met een desinfecterende handgel.


Een uitvaart kan zowel in onze aula als in de kerk gevolgd worden via livestreaming.

Peeraer uitvaartzorg