Regelgeving in verband met het coronavirus


 • Omwille van de coronamaatregelen mogen nabestaanden met maximum 2 personen bij ons op kantoor een uitvaart komen regelen.
  Het dragen van een mondmasker is verplicht.


 • Tijdens de plechtigheid moet iedereen verspreid plaatsnemen en daarbij 1,5 meter afstand respecteren


 • Vanaf 27 juni worden de coronamaatregelen terug aangepast.
  Plechtigheden mogen plaatsvinden met een maximum van 200 personen in kerken, aula’s en crematoria.
  De exacte aantallen moeten bepaald worden in functie van de grootte van de ruimte en rekening houdend met de afstandsregels.
  Hierdoor kunnen in onze aula 100 personen aanwezig zijn.


 • Kist of urne mag niet worden aangeraakt, een alternatief is even de hand op het hart leggen of een hoofdknik geven


 • Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens:
  • De plechtigheden in aula’s, kerken en crematoria
  • Het bezoek aan de winkel
  • De fysieke regelingen
  • De begroetingen
  • Het afscheid op de begraafplaats

 • Bij het binnenkomen van de aula of kerk moeten de handen gereinigd worden met een desinfecterende handgel


 • Koffietafels mogen terug plaatsvinden.
  Vanaf 27 juni mogen er per tafel maximum 8 gasten plaatsnemen.


 • Kruisjes en andere symbolen op de kist mogen niet worden aangeraakt


 • Handen geven is niet toegestaan.


 • Er moet steeds voldoende afstand tussen de aanwezigen worden bewaard


 • Een uitvaart kan zowel in onze aula als in de kerk gevolgd worden via livestreaming.

Peeraer uitvaartzorg