Rouwen bij kinderen

Kinderen reageren anders op het overlijden van iemand die hen lief is dan volwassenen. Ook de emotionele verwerking verloopt heel anders.

Het boekje "Dag Lieve…" kan hierbij helpen.

Het is een herinneringsboekje voor kinderen van 4-12 jaar. Ze kunnen hier herinneringen aan de persoon die ze missen in opschrijven, tekenen of foto’s plakken.

Peeraer uitvaartzorg