Actualiteit

Rouwen bij kinderen

Kinderen reageren anders op het overlijden van iemand die hen lief is dan volwassenen. Ook de emotionele verwerking verloopt heel anders.

Het boekje "Dag Lieve…" kan hierbij helpen.

Het is een herinneringsboekje voor kinderen van 4-12 jaar. Ze kunnen hier herinneringen aan de persoon die ze missen in opschrijven, tekenen of foto’s plakken.

Successierechten

Bent u erfgenaam van een overleden inwoner van België? En was de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaams Gewest? Dan bent u Vlaamse successierechten verschuldigd op de waarde van de verkregen goederen.

Deze erfbelasting is verschuldigd op de waarde van alle roerende en onroerende goederen (in binnen- en buitenland) die uit de nalatenschap worden verkregen, na aftrek van de begrafeniskosten en eventuele schulden. Als erfgenaam bent u verplicht om bij een overlijden aangifte te doen van wat de overledene nalaat. Elke nalatenschap moet worden aangegeven.

Het successierecht is een belasting op erfenissen van het Vlaamse gewest. Die erfbelasting wordt sinds 1 januari 2015 door de Vlaamse overheid geïnd.

Meer info op: vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/overlijden-en-erfenis/erfbelasting-successierechten

Peeraer uitvaartzorg