Actualiteit-old

uitvaart via livestreaming

Als door de coronamaatregelen niet iedereen aanwezig kan zijn op het afscheid van een dierbare dan kan ervoor gekozen worden om de uitvaart te livestreamen.

Wij voorzien zowel livestreaming in onze aula als in de kerk.

Na de uitvaart kan de familie een digitale link ontvangen om de uitvaart te downloaden of de uitvaart kan ook op usb verkregen worden.

Regelgeving in verband met het coronavirus


 • Omwille van de coronamaatregelen mogen nabestaanden met maximum 2 personen bij ons op kantoor een uitvaart komen regelen.
  Het dragen van een mondmasker is verplicht.


 • Tijdens de plechtigheid moet iedereen verspreid plaatsnemen en daarbij 1,5 meter afstand respecteren


 • Vanaf 27 juni worden de coronamaatregelen terug aangepast.
  Plechtigheden mogen plaatsvinden met een maximum van 200 personen in kerken, aula’s en crematoria.
  De exacte aantallen moeten bepaald worden in functie van de grootte van de ruimte en rekening houdend met de afstandsregels.
  Hierdoor kunnen in onze aula 100 personen aanwezig zijn.


 • Kist of urne mag niet worden aangeraakt, een alternatief is even de hand op het hart leggen of een hoofdknik geven


 • Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens:
  • De plechtigheden in aula’s, kerken en crematoria
  • Het bezoek aan de winkel
  • De fysieke regelingen
  • De begroetingen
  • Het afscheid op de begraafplaats

 • Bij het binnenkomen van de aula of kerk moeten de handen gereinigd worden met een desinfecterende handgel


 • Koffietafels mogen terug plaatsvinden.
  Vanaf 27 juni mogen er per tafel maximum 8 gasten plaatsnemen.


 • Kruisjes en andere symbolen op de kist mogen niet worden aangeraakt


 • Handen geven is niet toegestaan.


 • Er moet steeds voldoende afstand tussen de aanwezigen worden bewaard


 • Een uitvaart kan zowel in onze aula als in de kerk gevolgd worden via livestreaming.

Nieuw erfrecht

Vanaf 1 september 2018 gaat de aangepaste wetgeving rond erfrecht in voege.

Er is een wijziging van de reserve van de kinderen en de ouders


Wijziging reserve kinderen

De belangrijkste aanpassing is dat je zelf meer kan beslissen wat er met je erfenis gebeurt. De wettelijke reserve is het deel van je erfenis waar je zelf niet over kan beslissen wat er mee gebeurt. Dit deel verkleint en het beschikbare deel vergroot. Met de nieuwe wet kan je via een testament dus een groter stuk vrij aan iemand toekennen.

Voor wie 1 kind heeft verandert er niets.

Voor wie 2 kinderen heeft kan tot 1 september 2018 slechts 1/3 van zijn vermogen vrij verdelen want 2/3 van zijn vermogen behoort tot de wettelijke reserve. (1/3 voor elk kind).
Vanaf 1 september wordt 1/2 van zijn vermogen vrij te verdelen en zo verkleint dus het reservataire naar 1/2 van het vermogen.

Bij meer dan 2 kinderen blijft de wettelijke reserve ½ van het vermogen en het beschikbare deel ook 1/2.

Wijziging reserve ouders

Uw beide ouders hebben elk een reserve van 1/4 van uw vermogen indien u overlijdt zonder nakomelingen na te laten.

Vanaf 1 september 2018 wordt de reserve van de ouders wordt afgeschaft: indien je geen kinderen hebt, zullen je ouders in principe een deel van de nalatenschap erven. Voortaan kan je beslissen om hen dit recht te ontnemen en al je goederen aan iemand anders na te laten. Voorbeeld: je bent feitelijk samenwonend zonder kinderen dan kan je al je goederen aan je partner nalaten indien je dit wenst.

Meer info vindt u op:

https://www.notaris.be/erven-schenken/brochures/downloads/89

Afscheid aan de Schelde

Op de Scheldekaaien ter hoogte van het Loodswezen kunnen families vanaf de oever afscheid nemen van hun dierbaren die de Schelde als laatste rustplaats kozen. Via een biologisch afbreekbare zee-urne kan de as van de overledene hier op een veilige manier toevertrouwd worden aan de rivier. Naast het klassieke model van urne bestaat er ook een enveloppe model

Door het zinken van de urne zal de as opgenomen worden door de Schelde. De as zomaar verstrooien op de Schelde kan niet. Je moet de as wel onderdompelen in de Schelde.

De stad voorziet een eenvoudig kantelsysteem waarmee een biologisch afbreekbare urne in de Schelde kan neergelaten worden. Hiervoor moet de urne gelegd worden op een plaat bevestigd aan een stang. Door de stang te draaien, kantelt de urne vervolgens in het water

De site achter het Loodswezen aan de Tavernierkaai is als serene en veilige plek ingericht om de as van een overledene aan de stroom toe te vertrouwen. In een passend Antwerps kader, op een boogscheut van het MAS, vlakbij het monument dat de zeelieden herdenkt die hun leven gaven in de oorlogsjaren.

Deze site is geen begraafplaats. Daarom is het niet mogelijk om een naamplaatje te bevestigen. Ook bloemen of kransen mogen niet achtergelaten worden. Het is echter wel een plaats waar overledenen een laatste rustplaats krijgen. Hou hier rekening mee. Stilte en respect zijn belangrijk.

Zowel inwoners van Antwerpen als iemand die buiten de stad woont kan, zonder inkomtaks aan de gemeente te betalen, kiezen voor een afscheid aan de Schelde.

Vanaf 15 mei 2019 is de asbezorgingssite Memento Scaldis opnieuw beschikbaar. De ingang van deze zone bevindt zich aan De Gerlachkaai ter hoogte van de Lakenstraat.

Waterurn

Een afscheid voor altijd, roept dierbare herinneringen op. Na een waardig afscheid hebt u nu de mogelijkheid om deze herinneringen thuis te koesteren. 

De waterurn geeft u de keuze om de herinneringen een plaats te geven in uw leven. Deze urne geeft de as geleidelijk af aan de aarde op een plaats die gemarkeerd wordt door de bronzen urn. 

U beslist zelf aan wie u vertelt dat dit de gedenkplaats van uw dierbare is. Voor anderen is dit gewoon een kunstwerk in de tuin.

Werkwijze:

Het principe van de waterurn is een brozen bol die het regenwater doorlaat. In de waterurn kan de as van de overledene worden ingebracht. Het regenwater komt in contact met de as. Door een speciaal systeem wordt de as heel geleidelijk met het water afgegeven aan de aarde. Het duurt gemiddeld 10 jaar voordat de as volledig is afgegeven. 

We noemen dat: Een natuurlijk afscheid …

Het proces start pas als u dit laat activeren. Dat kan meteen bij de montage van de waterurn of in een later stadium. Zo bepaalt u zelf vanaf welk moment de as afgegeven wordt aan de aarde.

Rouwen bij kinderen

Kinderen reageren anders op het overlijden van iemand die hen lief is dan volwassenen. Ook de emotionele verwerking verloopt heel anders.

Het boekje "Dag Lieve…" kan hierbij helpen.

Het is een herinneringsboekje voor kinderen van 4-12 jaar. Ze kunnen hier herinneringen aan de persoon die ze missen in opschrijven, tekenen of foto’s plakken.

Peeraer uitvaartzorg